Jumlah Kredit Diperolehi
147M+
Jumlah Kejohanan
5K+
Jumlah Cabaran Selesai
39K+

Terma dan peraturan

Pembekal ("kami", "kami", "kami") perkhidmatan yang disediakan oleh tapak web ini ("Perkhidmatan") tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan dan akaun yang dijana pengguna. Kandungan yang diserahkan menyatakan pandangan pengarangnya sahaja.

Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada pengguna yang berumur sekurang-kurangnya {umur} tahun. Jika anda lebih muda daripada ini, sila jangan mendaftar untuk Perkhidmatan ini. Jika anda mendaftar untuk Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda berumur ini atau lebih tua.

Semua kandungan yang anda serahkan, muat naik atau sebaliknya sediakan kepada Perkhidmatan ("Kandungan") boleh disemak oleh ahli kakitangan. Semua Kandungan yang anda serahkan atau muat naik mungkin dihantar kepada perkhidmatan pengesahan pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkhidmatan pencegahan spam). Jangan serahkan sebarang Kandungan yang anda anggap sebagai peribadi atau sulit.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan untuk menyerahkan atau memaut ke mana-mana Kandungan yang memfitnah, kesat, kebencian, mengancam, spam atau seperti spam, berkemungkinan menyinggung perasaan, mengandungi kandungan dewasa atau tidak menyenangkan, mengandungi maklumat peribadi orang lain, risiko pelanggaran hak cipta, menggalakkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan, dan apa-apa bahaya yang terhasil daripada, Kandungan tersebut atau kelakuan anda.

Kami boleh mengalih keluar atau mengubah suai mana-mana Kandungan yang diserahkan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis. Permintaan untuk Kandungan untuk dialih keluar atau diubah suai hanya akan dilakukan mengikut budi bicara kami. Kami mungkin menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis.

Anda memberi kami lesen tidak eksklusif, kekal, tidak boleh ditarik balik, tidak terhad untuk menggunakan, menerbitkan atau menerbitkan semula Kandungan anda berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda mengekalkan hak cipta ke atas Kandungan.

Imej permainan yang digunakan pada platform esports ini adalah hak milik pemilik masing-masing dan digunakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan maklumat.

Platform esports ini tidak bergabung dengan mana-mana pembangun permainan atau permainan tertentu. Penggunaan imej permainan tidak membayangkan sebarang sokongan atau tajaan oleh pembangun atau penerbit permainan.

Penggunaan imej permainan pada platform esports ini terletak di bawah prinsip penggunaan saksama. Ia digunakan untuk meningkatkan pengalaman permainan keseluruhan dan menyediakan konteks visual untuk kandungan yang dibentangkan.

Kami komited untuk menghormati undang-undang hak cipta dan hak harta intelek. Jika anda percaya bahawa hak anda telah dilanggar, sila hubungi kami dengan segera dengan butiran yang diperlukan dan kami akan segera menangani kebimbangan anda.

Imej permainan yang digunakan pada platform e-sukan ini, termasuk yang digunakan dalam kejohanan dan cabaran e-sukan, bertujuan untuk memupuk penglibatan permainan pengguna dan mempromosikan pengalaman permainan yang positif. Kami komited untuk mempamerkan imej ini dengan cara yang mewakili kandungan dan semangat permainan yang terlibat dengan tepat. Kami memastikan bahawa aktiviti promosi kami tidak mengandungi pengiklanan yang mengelirukan atau amalan mengelirukan.

Syarat ini boleh diubah pada bila-bila masa tanpa notis.

Jika anda tidak bersetuju dengan syarat ini, sila jangan mendaftar atau menggunakan Perkhidmatan. Penggunaan Perkhidmatan merupakan penerimaan syarat ini. Jika anda ingin menutup akaun anda, sila hubungi kami.

top